Chị Anh Phạm

Đợt Covid vừa rồi may nhờ có Đông trùng hạ thảo Quảng Nam mà phục hồi nhanh chóng. Cảm giác phổi được lọc, không bị khó thở và ho như trước nữa. Tôi đã giới thiệu cho rất nhiều anh chị em bạn bè đặt mua và sử dụng để khắc phục hậu Covid

This entry was posted in . Bookmark the permalink.